Videozáznam jako důkazní prostředek

Videozáznam jako důkazní prostředek

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 1. 9. 2020 rozhodl o správném užití přehrání videozáznamu jako důkazního prostředku, který se považuje za zvláštní případ ohledání, a proto je třeba, aby zaprotokoloval vše důležité obzvláště to, co vnímal svými smysly a umožnil účastníkům řízení na toto reagovat, čímž své jednání učiní přezkoumatelným pro vyšší soudní instance.

Vyjádření obžalovaného ve světle novelizace trestního řádu

Vyjádření obžalovaného ve světle novelizace trestního řádu

Zákon č. 333/2020, který je účinný od 1. 10. 2020 přinesl mimo jiné novou možnost procesního postupu při hlavním líčení, jež by měl urychlit rozhodování. Užití vyjádření obžalovaného k obžalobě není institutem novým, ale novelizací bylo toto právo rozšířeno.

Kdo je ombudsman

Kdo je ombudsman

V roce 1999 byl zákonem č. 349/1999 Sb. zřízen institut ombudsmana. Ombudsman je mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení stížnosti jednotlivců na jednání veřejné správy, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá-li principům demokratického právního státu, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Oficiálně se úřad nazývá veřejný ochránce práv. Jeho sídlo se nachází v Brně. Prvním českým ombudsmanem byl od roku 2000 do roku 2010 JUDr. Otakar Motejl. Nyní funkci zastává v pořadí již čtvrtý veřejný ochránce práv, JUDr. Stanislav Křeček. Úřad veřejného ochránce práv není v ČR ústavně zakotven.

Daňový balíček a nouzový stav

Daňový balíček a nouzový stav

V minulých dnech vláda a Poslanecká sněmovna České republiky schválili několik kontroverzních návrhů zákona, které podstatně ovlivní život českých občanů. Při trvající koronavirové a s ní v ruku v ruce jdoucí politické krizi, která přinesla již druhou historicky nejkratší výměnu ministra zdravotnictví, bylo třeba znovu prodloužit nouzový stav o měsíc1 za kterého lze jedině udržet trvání stávajících opatření.

Nenávistné projevy na internetu

Nenávistné projevy na internetu

Úřad ombudsmana se od roku 20161 intenzivněji zabývá poměrně mladým, ale za to sílícím problémem, nenávistných projevů na internetu. Každý, kdo má účet především na sociální síti Facebook, si jistě někdy všiml, jak dokážou být diskuze v komentářích pod příspěvky divoké. Prostor pro vyjádření, který nám provozovatelé platforem sociálních sítí dávají, má značně odlišné vlastnosti od kontaktu takzvaně „z očí do očí“. Na internetu, pod rouškou zdánlivé anonymity, si lidé často dovolí vyjádřit myšlenky, které by v konverzaci „na živo“ zůstaly nevyřčeny. Neuvědomují si, že existuje určitá hranice, kterou když svým projevem překročí, tak i pouhý komentář může mít právní důsledky. V konkrétních případech je třeba vždy sledovat obsah a dosah takového příspěvku. Spadá vyjádření už pod hate speech?2 Pokud ano, nejednalo se o soukromou konverzaci?

Liberalismus a konzervatismus

Liberalismus a konzervatismus

V USA vrcholí nejsledovanější volby doby, ve kterých proti sobě klasicky stanou hegemony dvou politických stran – republikáni a demokraté. Jejich ideologie vychází ze dvou základních politických teorií.

Liberalismus je politický směr, jehož hlavním pilířem je svoboda. Počátky liberalismu sahají do 17. století. Základem je občan, který má mít co největší svobodu a volnost.

Nejznámější heslo liberalismu je tzv. laissez-faire – stát má dát lidem co největší volnost, nezasahovat do jejich ekonomických aktivit nebo náboženského vyznání, ve snaze naplnění jejich vlastních životů. Liberalismus je založen na principu svobody. Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Politické instituce pouze dohlíží na to, aby tato svoboda byla respektována, a jejich moc se nemá rozpínat do lidské svobody. Za hlavního ideologického teoretika liberalismu je považován John Locke.1