Dětské dluhy - posílení role zákonných zástupců

Dětské dluhy - posílení role zákonných zástupců

Povahu hlavně preventivní má vládou dne 17.8.2020 schválený návrh zákona, který novelizuje občanský zákoník a občanský soudní řád. Návrh mířící do Poslanecké sněmovny, se snaží zabránit už samotnému vzniku tzv. dětských dluhů, které jsou v České republice nemalým problémem. V loňském roce bylo v ČR 2862 dětí a mladistvých s nesplacenými dluhy.1

Často dochází k zadlužení dětí například z důvodu nezaplacení pokuty v MHD, což následně může vést až k exekuci. Cílem novelizace je právě omezení takových případů a předcházení vzniku nových.

Nárok na bezplatnou obhajobu

Nárok na bezplatnou obhajobu

Dne 1. září 2020 zrušil Ústavní soud rozhodnutí Okresního a Krajského soudu v Ostravě, se soudkyní Kateřinou Šimáčkovou jako předsedkyní senátu, z důvodu porušení stěžovatelova základního práva na bezplatnou pomoc obhájce podle čl. 40 odst.3 LZPS a dle čl. 6 odst.3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nález Ústavního soudu řeší nepřiznání nároku na bezplatnou obhajobu u „sociálně slabšího jedince“, jak byl stěžovatel dokonce popsán soudem, ale i přesto odmítnut. Kromě konkrétního stěžovatelova případu řeší nález obecný problém zamítání žádostí z různých důvodů dle §33 odst.2 trestního řádu1, a tím odpírání právní pomoci samotnými soudy.

Zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodců

Zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodců

Po schválení deficitu státního rozpočtu ve výši 500 mld. Kč vláda připravuje, zřejmě v souladu s tímto rozhodnutím, další překvapivé zásahy do státní ekonomiky, a to zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodcům 5000 Kč.

Nejprve je třeba si ujasnit, co vlastně superhrubá mzda je a proč bude mít její zrušení tak zásadní dopad na příjmy státu.

Zvláštní způsoby hlasování ve volbách a vzdělávání na dálku

Zvláštní způsoby hlasování ve volbách a vzdělávání na dálku

S neustupující koronakrizí a pomalu končícími prázdninami, bylo nutné přijmout nová opatření k vyřešení nadcházejícího nevyhnutelného dění v podobě začátku školního roku, který znamená návrat dětí do škol a víření viru v jejich budovách, ale také pomalu se blížící volby do zastupitelstev krajů a Senátu pro rok 2020. Oba problémy jsou záležitostí Ústavou a Listinou zaručených práv, do kterých nesmí zasáhnout ani covid-19.1
Dne 24. 8. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona a zákon o zvláštních způsobech hlasování ve výše zmiňovaných volbách.

Kdy se mění pracovní poměr na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou - Judíkát NS

Kdy se mění pracovní poměr na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou - Judíkát NS

Dne 15.4.2020 Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a případ vysokoškolského učitele vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.  Judikát klade důraz na důležitost posuzování konkrétních okolností u každého případu, aby nedocházelo ke špatné mechanické aplikaci pravidel u případů přeměny z pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou.

Snížení trestní sazby za komentáře schvalující terorismus

Snížení trestní sazby za komentáře schvalující terorismus

Dne 1. 2. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) a další související zákony. Této novele se rovněž přezdívá novela „protiteroristická“, a to z důvodu zavedení nových trestních činů souvisejících s mezinárodním terorismem s cílem zefektivnit boj proti tomuto společenskému fenoménu.