Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Evropské právo

Nestačí-li kováříček, půjdeme s vámi za kovářem.

  • podávání žalob k Soudnímu dvoru EU
  • podávání žalob k Evropskému soudu pro lidská práva
  • vypracování návrhů a zastupování u jednání před jinými orgány Evropské Unie zpracování analýz souladu s právem Evropské unie
  • stanoviska k otázkám naplňování podmínek veřejné podpory
  • zastupování při uznávání a vykonávání cizozemských rozhodnutí v České republice
  • zastupování v soukromoprávních řízeních s cizím prvkem
  • mezinárodní ochrana dětí