Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Finanční a daňové právo

Daně se platit musí. Pokud možno, co nejmíň.

  •  spolupráce s partnerskou daňovou a účetní kanceláří
  • právní poradenství veřejnoprávním subjektům při správě daní a poplatků
  • kontrola platebních výměrů a rozhodnutí při správě daní
  • poradenství při daňové exekuci
  • právní poradenství soukromým subjektům při podávání daňového přiznání
  • uplatňování nároků na vrácení přeplatku daně
  • zastupování ve sporech s finančním úřadem, celním správou a dalšími správci daní
  • vypracování stížností, námitek, odvolání a dalších podání