Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Ochrana osobních údajů

Jednoduše: s osobními údaji je třeba zacházet jako s peněženkou po výplatě.

  •  výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
  • kontrola přijatých opatření pro ochranu osobních údajů
  • návrh smluvní dokumentace související s ochranou osobních údajů
  • zastupování v řízení před ÚOOÚ
  • posouzení souladu přijatých opatření s obecně závaznými předpisy
  • nastavení principů ochrany osobních údajů ve spolupráci s IT specialisty