Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Komunální právo

Obec tvoří lidé, nikoliv vyhlášky, zápisy a usnesení. Ale není-li v dokladech vše v pořádku, ocitají se radní na samém konci potravinového řetězce.

 •  kontrola veškeré smluvní agendy
 • analýza postupů při správním rozhodování
 • kontrola správních rozhodnutí a jiných opatření
 • poradenství v postupech orgánů obcí
 • příprava podkladů pro rozhodování jednotlivých orgánů
 • hodnocení hospodárnosti nakládání s majetkem obce
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek
 • vymáhání pohledávek
 • poradenství v oblasti obchodních společností, příspěvkových organizací a dalších subjektů zakládaných obcemi a kraji, včetně přípravy základní dokumentace, analýzy mechanismů fungování daných subjektů, přeměny, reorganizace, rušení a zániky, likvidace
 • zakládání a příprava dokumentace, včetně nastavení mechanismů fungování dobrovolných svazků obcí
 • poradenství v případě vyřizování žádostí dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • poradenství a zastupování v řízeních týkající se výkonu funkce veřejného opatrovníka