Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Medicínské právo

Když se medicíně daří, s právníkem se nezná. Když se dařit přestane, potřebuje ho lékař i pacient.

  • zastupování ve sporech o nemajetkovou újmu a škodu při porušení postupů lege artis
  • obhajoba v trestních řízeních proti lékařům
  • návrh smluvní dokumentace pro poskytovatele zdravotní péče
  • právní poradenství při zakládání nebo převodu zdravotnické praxe
  • zastupování ve správních řízeních se státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími správními orgány
  • právní poradenství v oblasti distribuce léčiv
  • poradenství v obchodněprávní oblasti při poskytování zdravotních služeb