Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Obchodní právo

Podnikat bez advokáta je hra na slepou bábu.

 • příprava podkladů a návrh efektivních řešení a mechanismů řízení před založením společnosti
 • analýza podnikatelského záměru ve vztahu ke zvolení právní formy společnosti
 • příprava stanov, zakladatelských listin
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem při zápisech do obchodního rejstříku, v řízení před živnostenským úřadem, v jednání s bankou
 • nastavení pravomocí jednotlivých orgánů společnosti za účelem efektivního a hospodárného řízení
 • komplexní příprava podkladů pro fungování společnosti – návrhy smluvní dokumentace, příprava všeobecných obchodních podmínek, nastavení pracovněprávních vztahů, zajištění řádné ochrany osobních údajů, zajištění prevence před trestněprávním postihem, příprava podkladů pro účast ve veřejných soutěžích, včetně podnikatelských záměrů
 • poradenství v účetní a daňové oblasti
 • zastupování před soudy a správními orgány
 • zastupování v řízení před finančním úřadem
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • příprava podkladů na valné hromady a dohled nad průběhem valných hromad
 • přeměny obchodních korporací
 • likvidace společností
 • analýza rizik při převodech závodů, fúzích a akvizicích, rozdělení společností
 • převody závodů