Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Rodinné právo

Děti, manželství, majetek – není důležitějších věcí, které by měl mít člověk srovnané.

  • poradenství při rozvodech a dalších životních situacích
  • zastupování v řízení o rozvod
  • příprava soudních podání, včetně návrhů na předběžná opatření
  • zastupování v řízeních péče soudu o nezletilé – svěření dítěte do péče, úprava styku s dítětem, výživné nezletilých i zletilých dětí, změny výše výživného
  • majetkové manželské právo – příprava modifikace společného jmění manželů, zastupování v řízeních o zrušení a vypořádání společného jmění manželů, příprava dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • výživné mezi manžely, rozvedenými manžely a ostatními příbuznými
  • mezinárodní ochrana dětí