Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Správní právo

Žádná moc nesmí platit více než zákony.

 •  služby poskytujeme jak soukromým, tak veřejnoprávním subjektům
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v řízení před ČTÚ
 • zastupování před ÚOHS
 • zastupování před dalšími správními orgány
 • obrana proti krácení dotací
 • poradenství v oblasti vytýkaných nedostatků v rámci veřejnosprávní kontroly
 • konzultace postupu v řízeních před správními orgány
 • zastupování před správními soudy
 • příprava veřejnoprávních smluv
 • poradenství v rámci stavebního práva
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • poradenství v oblasti práva životního prostředí, odpadového hospodářství, vodovodů a kanalizací, pohřebnictví atd.
 • veřejné zakázky
 • poradenství při veřejnosprávních kontrolách