Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Trestní právo

Nejde o to, že se zastáváme lumpů, ale o to zachránit, co se dá, když policie a státní zástupce, mají něco proti vám.

  • preventivní konzultace
  • sepis podání – trestní oznámení, připojení poškozených do trestních řízení, návrhy na podmínečné propuštění, odvolání atd.
  • zastupování poškozených k vymožení jejich nároků
  • obhajoba v přípravném řízení, obhajoba ve vazebních věcech
  • obhajoba v řízení před soudem, na všech stupních soudní soustavy
  • obhajoba v řízeních proti mladistvým
  • obhajoba právnických osob v trestním řízení
  • příprava podkladů pro právnické osoby zajišťujících účinnou prevenci