Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Naše služby

Slider
Vodohospodářské právo a právo odpadové

Voda, byť projde statisíci továren a miliony ledvin, měla by zůstat čistá. Může tomu dopomoci právo? Samozřejmě.

 • příprava veškeré smluvní dokumentace, včetně reklamačních řádů a všeobecných smluvních podmínek
 • poradenství v otázce nastavování principů správy vodovodů a kanalizací za dodržování podmínek zákona o vodovodech a kanalizacích
 • poradenství při stanovování výše vodného a stočného
 • vymáhání pohledávek
 • příprava obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
 • poradenství při vytváření a vymáhání platebních výměrů
 • nastavení mechanismů plateb od koncových odběratelů
 • příprava jednání a usnesení valné hromady společností
 • zvyšování, snižování základního kapitálu
 • smluvní podklady při rozvoji vodovodní a kanalizační sítě
 • poradenství ohledně dotací a plnění dotačních podmínek
 • obrana proti krácení dotací