Slider
Volba prezidenta ČR

Volba prezidenta ČR

Česká republika se připravuje na nadcházející prezidentské volby v lednu 2023. Stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března 2023. Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. V pátek 25.11.2022 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra 9 prezidentských uchazečů. Mezi nimi nalezneme jména jako Danuše Nerudová nebo Petr Pavel. Ministerstvo vnitra má povinnost kontroly podaných kandidátních listin. Tou neprošel např. Karel Janeček nebo Pavel Zítko.

Zákaz konkurence

Zákaz konkurence

V občanském zákoníku nalezneme, v části týkající se zastoupení podnikatele, § 432 stanovující pravidla zákazu konkurence. Osoba, která vystupuje jako podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu, nesmí bez souhlasu podnikatele činit na vlastní nebo cizí účet nic, co spadá do oboru obchodního závodu. Stane-li se tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel. Podnikatel má primárně možnost domáhat se v případě zástupcova jednání na vlastní účet, aby jednání bylo prohlášeno za učiněné na podnikatelův účet. V případě jednání na cizí účet, aby mu pak byla vydána odměna již poskytnutá. V paragrafu nalezneme prekluzivní lhůtu, kdy tak může podnikatel učinit. Podnikatel může požadovat náhradu škody místo výše zmíněného práva. To však jen tehdy, měl-li a mohl zástupce vědět, že svou činností podnikatele poškozuje.

Změna v ochraně spotřebitele

Změna v ochraně spotřebitele

Dne 10. 11. 2022 předal Senát návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, k podepsání prezidentovi. Návrhem se provádí do právního řádu ČR směrnice z oblasti spotřebitelského práva. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele.

Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění

Ústavní soud zrušil v září tohoto roku usnesení Krajského soudu v Brně z důvodu porušení ústavně daného práva na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Okresní soud v Třebíči zamítl stěžovatelovu žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody. Soud konstatoval, že stěžovatel částečně splňuje podmínky pro podmíněné propuštění tím, že bylo dokázáno jeho polepšení v chování, avšak odkázal na jeho bohatou trestní minulost s obavy, že není zajištěna jistota, že stěžovatel nebude pokračovat v trestné činnosti. Soud poukázal na fakt, že je stěžovatel již potřetí ve výkonu trestu.

Exekuce Kliniky

Exekuce Kliniky

V průběhu let 2015-2019 bylo možné ve sdělovacích prostředcích médií zaznamenat existenci Autonomního sociálního centra Klinika. Věnovalo se sociálním a kulturním aktivitám, jehož sídlo bylo centru staré nevyužívané plicní kliniky (odtud pocházející název) v Jeseniově ulici v Praze[1]. V médiích se neobjevovali kvůli svým aktivitám, které běžně byly spojovány spíše s altruismem a pomáháním společnosti (pokud se ovšem nejednalo o ojedinělejší kontroverznější zprávy spojené např. s drogami). Takové zprávy by pravděpodobně pobouření nevzbuzovaly.

Zajištění majetku a věcí v trestním řízení

Zajištění majetku a věcí v trestním řízení

V připomínkovém řízení se nachází vládní návrh zákona týkající se změny některých zákonů souvisejících se správou majetku a věcí v trestním řízení. Předkládaný návrh zákona reaguje na úkol obsažený v Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2022 a 2023, kdy jedním ze strategických cílů sledovaných akčním plánem je i zefektivnění správy zajištěného majetku.