Slider
Návrh na zrušení Rejstříku trestů

Návrh na zrušení Rejstříku trestů

Vzhledem k zastaralosti systému, který vznikl se zřízením zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů v 90. letech, kdy se nepočítalo s kompletní elektronizací administrativy jako takové, se navrhuje zrušení Rejstříku trestů návrhem zákona.

Právní jednání příslušného správního orgánu

Právní jednání příslušného správního orgánu

Nejvyšší soud ve svém březnovém rozsudku odstranil pochybnosti v otázkách, co je a co už není správní řízení. Ne vždy mají úkony správních orgánů přímo povahu správního rozhodnutí, a proto nemusí být dodržovány formality podání.

Nájem prostorů k podnikání a odstoupení od smlouvy

Nájem prostorů k podnikání a odstoupení od smlouvy

Nejvyšší soud řešil případ týkající se odstoupení od smlouvy v případě nájmu prostorů k podnikání, kdy došlo ze strany žalované k porušení jejích povinností jako pronajímatelky, na které reagovala žalobkyně právě odstoupením od smlouvy.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

Běžně užívaný termín trvalý pobyt, může přinést spoustu starostí. Pokud se členu Vaší rodiny začínají kopit dluhy a vede nerozvážný život, automaticky nastává obava z exekuce a strach o majetek rodiny. Majetek samozřejmě být zabaven nemusí, ale pokud by k exekuci opravdu došlo, je třeba podniknout určité nepříjemné kroky, jak ho ochránit. Málokdo ovšem ví, že lze zažádat o zrušení trvalého pobytu jiné než Vaší osoby.

Nezabavitelná částka – stanovisko NS

Nezabavitelná částka – stanovisko NS

Jedna z funkcí Nejvyššího soudu je sledování a vyhodnocování pravomocných rozhodnutí soudů dle § 14 odst. 3 zákona o soudech a soudcích. Ve svém stanovisku ze dne 8.6.2022 se NS zaměřil na opatření vydaná insolvenčními soudy a v rámci své pravomoci zjistil, že nepanuje jednota při výkladu ustanovení § 278 OSŘ[1], při určení nezabavitelné částky pro rok 2022.

Konzulární styky

Konzulární styky

S koncem školního roku vyrážejí české rodiny na dovolenou nejen do Chorvatska. Často se může stát, že se přihodí nepředvídatelná situace a turista se ocitne v nesnázích. V lepším případě přijde o pas, v horším se například dostane v cizí zemi do vazby. V těchto nepříjemných situacích se český občan může obrátit na konzulární úřad.