Slider
Důchodová reforma

Důchodová reforma

Ve Sbírce zákonů byl dne 7.9.2023 vyhlášen zákon měnící zákon o důchodovém pojištění pod číslem 270/2023 Sb. Novela se věnuje převážně úpravě předčasného odchodu do starobního důchodu a novým pojetím valorizace důchodů.

Odchod do předčasného starobního důchodu byl umožněn v 60 letech věku nebo 3 roky před dosažením důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, podle toho, která hodnota je nižší. Osoby, které měly stanoveny důchodový věk pro odchod do nekráceného starobního důchodu nad 63 let, tak mohly předčasný starobní důchod čerpat nejdříve od okamžiku dosažení 60 let věku, ostatní ve věku nižším. Nyní bude nástup do předčasného důchodu možný, pokud do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Potřebná doba pojištění se prodlužuje z dosavadních 35 let na 40 let doby pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Cílem změny úpravy odchodů do předčasného důchodu je především snížení motivace občanů k takovému odchodu. Výše procentní výměry se nyní snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového věku o 1,5 % výpočtového základu.

Z původního sledování tří statistických indexů růstu cen pro výpočet valorizace, bude zachován pouze index životních nákladů domácností přímo důchodců. Další změnou pro valorizaci starobních důchodů je snížení zápočtu růstu reálné mzdy při zvyšování důchodů z jedné poloviny na jednu třetinu. Valorizace mimořádná je nahrazena tzv. dočasným příplatkem. Ten by měl být vyplácen částečně v jednotné výši a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu.

Zdroj: zákon č. 270/2023 Sb.