Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

67

Poprvé za mnoho let zvažování změny úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, se návrh zákona (dokonce) na její zrušení dostal do 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Po novelizaci z roku 2016, která podstatně zasáhla do podoby daně, je plátcem daně kupující, resp. nabyvatel nemovité věci. Před zmiňovanou novelizací byl plátcem daně prodávající. Daň z převodu nemovitostí, jak se daň dříve nazývala, nahrazovala zrušený notářský poplatek z převodu nemovitostí. Kupující byl pouze ručitelem za uhrazení daně a často se stávalo, že právě on daň ve výsledku platil.

Sazba daně nabytí z nabytí nemovitých věcí nyní činní 4% a vypočte se jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.[1]

Pokud bude vládní návrh zákona schválen, bude mít retrospektivní účinek. Daň by již nemusel platit nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Zrušení 4% sazby z celkové kupní ceny má pomoci trhu s nemovitostmi po koronavirové krizi. Vůbec poprvé je pro přijetí zákona většina Poslanecké sněmovny.

Kromě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vládní návrh zákona dále upravuje možnost uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně.[2] Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. Nejvýhodněji na tom budou nabyvatelé nemovitosti koupené mezi prosincem 2019 a prosincem 2021, kteří nebudou muset platit daň a zároveň jim bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

„Opatřením nejen pomáháme topícímu se realitnímu trhu, ale podáváme ruku především mladým rodinám, které tím povzbudíme k pořízení si vlastního bydlení. Čtyři procenta z kupní ceny bytu dnes v Praze znamenalo klidně 200 – 300 tisíc korun navíc,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.[3]

Ti, kteří již daň řádně zaplatili, budou moci zažádat o vrácení jako přeplatek. Zatím ovšem stále mluvíme v hypotetické rovině a konečný osud vládního návrhu nám samozřejmě není znám.

 

[1] Zákonné opatření Senátu ze dne 9. října 2013č. 340/2013 Sb.,o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. a zákona č. 264/2019 Sb.

[2] Návrh zákona kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

[3] Tisková zpráva Ministerstva financí ČR