Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Dne 26. 1. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jakožto výboru garančnímu.

Návrh zákona by měl upravit úhradovou regulaci ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, kdy by ortodontické výkony týkající se léčby fixními ortodontickými aparáty (rovnátky) měly být výkony hrazenými zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek.

Zákon chce zjednodušit a zvýšit transparentnost vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti vysoce inovativních léčivých přípravků (konkrétně upravuje proces pro přiznání dočasné úhrady těchto přípravků) a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění.

Revizní lékař by nově již neměl mít pravomoc k rozhodování o nároku pojištěnce, ale rozhodnutí by měla vydávat přímo zdravotní pojišťovna. Návrh na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených bude moci výslovně podat ošetřující lékař, ale také sám pojištěnec.

Další novinkou pro zdravotním pojišťovny, jako orgány veřejné správy, by mělo být právo zřizovat zástavní právo k majetku dlužníka na pojistném. Stejně jako nyní mohou činit orgány sociálního zabezpečení.

V důvodové zprávě k návrhu zákona je řečeno, že úhrada umělého oplodnění prováděného formou in vitro fertilizace je v současné době omezena věkovým limitem pro jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění na 39 let – na základě dostupných medicínských poznatků (i provedených konzultací v rámci komise pro reprodukční medicínu MZ) lze přitom zvažovat mírné navýšení této hranice. Dle návrhu zákona by se hranice měl zvednout na 40 let věku.

 

Zdroj: sněmovní tisk č. 992, https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=992