Ošetřovné pro OSVČ za listopad

Ošetřovné pro OSVČ za listopad

Od 21. 12. je opět možné pro OSVČ čerpat ošetřovné za stanovené období od 1. listopadu do 30. listopadu 2020. Žádost je možné podat do 21. 1. 2021. Dle Ministerstva obchodu a průmyslu, které je k realizaci ošetřovného zmocněno nařízením vlády, je rozpočet pro ošetřovné 250 milionů korun českých a v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšen. Ne úplnou novinkou je opětovná možnost čerpání ošetřovného s kompenzačním bonusem zároveň, jak bylo možné i na jaře. O podporu může žádat osoba výdělečně činná na hlavní činnosti. Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I a vyšším dle zákona o sociálních službách.

Pokud se ošetřovné žádá za děti v 1. či 2. třídě, lze tak učinit za dny 1. až 17. listopadu. Je možné žádat i za další dny, ale pouze v případě, že dítě nemohlo chodit do školy z důvodu nařízené karantény buď ve škole, nebo v domácnosti. V případě žádání ošetřovného za dítě chodící do vyššího ročníku, avšak horní hranice věku dítěte je 10 let, je možné žádat za dny od 1. do 29. listopadu. Za 30. listopad opět pouze kvůli karanténě. Dále také za děti předškolního věku, nezaopatřené děti maximálně ve věku do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách a také osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách. Důležité je zmínit, že o dotaci nelze žádat, pokud má být čerpána na handicapovaného člena rodiny, který byl ponechán v domácí péči dobrovolně.

Žádost lze podat prostřednictvím formuláře1, který je k nalezení na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu, a to prostřednictvím datové schránky, pošty, nebo na email s uznávaným elektronickým podpisem.

 

1https://osetrovne.mpo.cz/zadost-listopad/

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/