Snížení trestní sazby za komentáře schvalující terorismus

Snížení trestní sazby za komentáře schvalující terorismus

81

Dne 1. 2. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“) a další související zákony. Této novele se rovněž přezdívá novela „protiteroristická“, a to z důvodu zavedení nových trestních činů souvisejících s mezinárodním terorismem s cílem zefektivnit boj proti tomuto společenskému fenoménu.

 

Mezi tyto trestné činy patří i Podpora a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku). Znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu naplňuje osoba, která „veřejně podněcuje ke spáchání trestného činu, nebo veřejně schvaluje teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele.

Za spáchání tohoto trestného činu hrozí pachateli trest odnětí svobody na dvě léta až deset let, avšak paragraf rovněž obsahuje kvalifikovanou skutkovou podstatu ve svém čtvrtém odstavci, který trestní sazbu zvyšuje na odnětí svobody na pět až patnáct let v případě spáchání trestního činu „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.

Nyní však Nejvyšší státní zastupitelství (dále jen „NSZ“) usiluje o snížení trestní sazby za naplnění znaků výše uvedené kvalifikované skutkové podstaty a z toho důvodu zaslalo v květnu tohoto roku Ministerstvu spravedlnosti podnět k legislativní změně. V souvislosti se sérií obžalob týkající se internetových komentářů schvalujících teroristický útok na mešitu v novozélandském Christchurch z března minulého roku to sdělil ČTK mluvčí NSZ Petr Malý.

„Byť v těchto aktuálně stíhaných případech zatím nedošlo k vydání pravomocných rozhodnutí, lze již nyní konstatovat, že z obecného hlediska vykazují určité shodné rysy, které souhrnně vedou k závěru, že zákonem stanovená trestní sazba je neúměrně vysoká a neodpovídá reálné závažnosti, respektive typovému stupni škodlivosti této trestné činnosti pro společnost,“ uvedl Malý. Dodal také, že podstatou návrhu NSZ je změna textu příslušného ustanovení tak, aby byly tyto případy posuzovány podle prvního odstavce.

Ministerstvo se však s názorem NSZ neztotožňuje. „Schvalování terorismu, vychvalování jeho pachatelů či podněcování k němu považujeme za velmi závažné a společensky škodlivé, protože jde o jednání způsobilé vytvořit podmínky a nálady příznivé pro spáchání dalších trestných činů, a proto je třeba jej odpovídajícím způsobem kriminalizovat,“ řekla ČTK Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva.

Rovněž upozornila na fakt, že dříve trestní zákoník stanovoval univerzální trestní sazbu pět až patnáct let pro všechny jeho podoby (tzn. jak fyzicky, tak i na internetu). "Prostřednictvím sociálních sítí se mohou vychvalující či podněcující komentáře dostat k vysokému počtu osob. Proto považujeme za odpovídající, aby byla v takovém případě aplikována vyšší trestní sazba," Machálková uzavřela.

V tuto chvíli to tedy nevypadá na změny v tomto kontextu. Jedno je však jisté: i přes takto stanovenou trestní sazbu si jsou soudy vědomy nepřiměřené přísnosti stanovené trestní sazby za jednorázové delikty. I nadále tak v těchto věcech rozhodují poněkud smířlivě a třeba v případech souvisejících s teroristickým útokem v Christchurchi byly zatím uděleny pouze podmíněné tresty.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/sazba-za-komentare-schvalujici-terorismus-by-se-mela-snizit