Zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodců

Zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodců

63

Po schválení deficitu státního rozpočtu ve výši 500 mld. Kč vláda připravuje, zřejmě v souladu s tímto rozhodnutím, další překvapivé zásahy do státní ekonomiky, a to zrušení superhrubé mzdy a jednorázový příspěvek důchodcům 5000 Kč.

Nejprve je třeba si ujasnit, co vlastně superhrubá mzda je a proč bude mít její zrušení tak zásadní dopad na příjmy státu.

Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy zaměstnance (peněžní odměna za práci před zdaněním a dalšími odpočty) a sociálního a zdravotního pojištění, které následně odvádí zaměstnavatel. Vyjadřuje tedy celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Superhrubá mzda byla jako taková zavedena v roce 2008 a slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu.1 Daň z příjmu fyzických osob je upravena zákonem o daních z příjmu č. 586/1992. Superhrubá mzda je zde stanovena konkrétně v §6 odst. 12.

Nyní se koalice ČSSD a ANO dohodla na jejím zrušení a zavedení dvou výší sazeb daně z příjmu ve formě nové základní sazby 15 procent a 23 procent pro fyzické osoby s příjmem nad 139 000 Kč měsíčně (tzv. solidární přirážka). Tato novinka sníží podle premiéra Babiše příjmy státního rozpočtu asi o 74 miliard Kč.

Zároveň se vláda dohodla, že senioři by v prosinci měli vedle důchodu dostat mimořádný příspěvek ve výši 5000 Kč. Ten by měl dohromady stát vyjít na 15 miliard Kč. Kromě důchodců by částku měli obdržet i lidé s invalidním důchodem a pozůstalostní penzí. Dle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, na kterých se vládní koalice dohodla, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.2

Nejnovější kroky vlády rozpoutaly ve společnosti oprávněnou diskuzi, zda se nejedná o tzv. kupování si voličů před blížícími se volbami. Politici se vyjádřili, že neví, kde ztracený příjem nahradí.

 

 

1 https://www.kurzy.cz/mzda/superhruba-mzda-zruseni/

2 https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/koalice-se-shodla-na-zruseni-superhrube-mzdy-a-zavedeni-patn

Zdroj: z. č. 586/1992