Zvláštní způsoby hlasování ve volbách a vzdělávání na dálku

Zvláštní způsoby hlasování ve volbách a vzdělávání na dálku

84

S neustupující koronakrizí a pomalu končícími prázdninami, bylo nutné přijmout nová opatření k vyřešení nadcházejícího nevyhnutelného dění v podobě začátku školního roku, který znamená návrat dětí do škol a víření viru v jejich budovách, ale také pomalu se blížící volby do zastupitelstev krajů a Senátu pro rok 2020. Oba problémy jsou záležitostí Ústavou a Listinou zaručených práv, do kterých nesmí zasáhnout ani covid-19.1
Dne 24. 8. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona a zákon o zvláštních způsobech hlasování ve výše zmiňovaných volbách.


Novela školského zákona přináší §184a, který řeší zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Odstavec 1 konkrétně říká, že pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, poskytne škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. Odstavec 3 pak stanovuje žákům přímo povinnost se takto určeným způsobem vzdělávat. Výjimku pak tvoří žáci základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Samotnou distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, případně spojené s individuálními konzultacemi.2
Nový zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 upravuje právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 volit ve volbách, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020, a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami a podmínky výkonu volebního práva a práva hlasovat v referendu těchto osob prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování.
Těmi jsou dle zákona:
1. hlasování u volebního stanoviště – v místě pro hlasování výlučně z motorového vozidla
2. hlasování při pobytovém zařízení – v zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, které bylo uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním COVID-19
3. hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – v místě, kde pobývá volič, který z vážných důvodů nemohl využít hlasování u volebního stanoviště.

 

 1. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. – čl.18 Ústavy. Každý má právo na vzdělání. – čl.33 LZPS

 2. §25 odst. 2 Školského zákona

  Zdroje: z.č. 349/2020 Sb., z.č. 350/2020 Sb.