Slider
Agentury práce

Agentury práce

Dne 5.12.2023 byl prezidentu republiky postoupen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., nebo-li zákon o zaměstnanosti. Návrh zákona si posvítil například na větší ochranu zaměstnanců agentur práce, které fungují jako zprostředkovatelé práce.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nejenom milovníci hledání pokladu by si měli zkontrolovat, zda se někde na území ČR nenachází orná půda, vodní plocha, či třeba klasická parcela, jejíž vlastník je nedostatečně identifikován a mohl by tak připadnout právě Vám. Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) totiž spustil akci, která má státu pomoci srovnat nejasnosti v katastru nemovitostí, a hlavně pomoci krajům a obcím s jejich rozvojem. ÚZSVM zveřejnil vskutku obsáhlý seznam nemovitostí, které mají nedostatečně identifikovaného vlastníka a ten, pokud se do konce roku nepřihlásil a neprokázal svůj vlastnický titul, o nemovitost přišel. Na konci roku 2023 totiž uběhla lhůta daná novým občanským zákoníkem. Stále bezprizorní majetek pak propadl státu.

Test nízké kapitalizace

Test nízké kapitalizace

Podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů.

Majetek zajištěný v trestním řízení

Majetek zajištěný v trestním řízení

Poslaneckou sněmovnou schválený zákon byl dne 20.10.2023 předán prezidentovi republiky k podepsání. Jedná se o novelizaci zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a dalších souvisejících zákonů.

Novelizace vychází z Analýzy zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku, kterou v roce 2013 zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně odbor bezpečnostní politiky. Smyslem analýzy bylo zjistit převažující problémy správy zajištěného majetku. Stávající právní úprava počítala s větším množstvím správců zajištěného majetku, a to jak ze státní i soukromé sféry. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení dosud ukládal primární odpovědnost za zajištěný majetek orgánům činným v trestním řízení. Důvodová správa k novelizaci se vyjadřuje o určité roztříštěnosti subjektů vykonávajících tuto správu.

Prohlášení za mrtvého

Prohlášení za mrtvého

Okresní soud v Prostějově dne 9.9.2019 prohlásil za mrtvého otce navrhovatelek, který se pohřešuje od 7.8.2011. Otec navrhovatelek toho dne jako podnikatel odjel na motorce od své matky s tím, že jede vyřešit dluh. Od toho dne nebyl žádný další jeho pohyb zjištěn a nalezena byla pouze odstavená motorka, kterou dle vyšetřování odstavila zřejmě osoba cizí. Soud určil den, který se pokládá za den jeho smrti 9. 9. 2019, tedy den vyhlášení rozsudku. Navrhovatelky se odvolaly s tím, že požadovaly stanovení dne smrti na 7.8.2011, tedy zpětně ke dni zmizení.

Autorské dílo a parodie

Autorské dílo a parodie

Nejvyšší soud dne 28.7.2023 zamítl dovolání žalobkyně společnosti ČEZ, a.s., čímž potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu. Greenpeace ČR, z.s., žalovaná, zveřejnila na své facebookové stránce video žalobkyně (reklamní spot), které bylo ovšem upravené s úmyslem upozornit na ekologickou stopu žalobkyně. Žalovaná doplnila příspěvek o vysvětlení, že jde o upravený spot žalobkyně.