Slider
Kompenzační bonus pro DPP a DPČ

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ

Přestože podobný návrh Pirátské strany vláda v minulých měsících neschválila, dne 10. 7. 2020 prošel podobný vládní návrh prvním čtením Poslanecké sněmovny. Vláda nakonec dospěla k tomu, že na kompenzační bonus by měly mít zpětně nárok i osoby zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP), tzv. „dohodáři“, kteří během koronavirové krize nemohli pracovat, či u nich došlo alespoň k částečnému výpadku příjmu z této činnosti.

Zvýšení počtu peněžitých trestů

Zvýšení počtu peněžitých trestů

I třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel dne 19. 6. 2020 vládní návrh zákona novelizující trestní zákoník a trestní řád. Návrh momentálně míří do Senátu. Hlavním cílem návrhu je zvyšování počtu uložení peněžitého trestu.

Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Možné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Poprvé za mnoho let zvažování změny úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, se návrh zákona (dokonce) na její zrušení dostal do 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Po novelizaci z roku 2016, která podstatně zasáhla do podoby daně, je plátcem daně kupující, resp. nabyvatel nemovité věci. Před zmiňovanou novelizací byl plátcem daně prodávající. Daň z převodu nemovitostí, jak se daň dříve nazývala, nahrazovala zrušený notářský poplatek z převodu nemovitostí. Kupující byl pouze ručitelem za uhrazení daně a často se stávalo, že právě on daň ve výsledku platil.

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů "in favorem rei"

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů "in favorem rei"

Ústavní soud se v květnu zabýval stížností proti usnesení Městského a Obvodního soudu v Praze, kde si stěžovatel nestandardně stěžoval proti příliš rychlému jednání orgánů činných v trestní řízení. Jeho blanketní stížnost proti usnesení o vzetí do vazby stihla být v neveřejném zasedání projednána rychleji, než mu vůbec bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení a než ji mohl řádně odůvodnit.

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

Medializovaná novela trestního zákoníku a trestního řádu č. 114/2020 Sb. nabyla účinnosti začátkem června. Po dlouhé cestě se Česká republika přidává ke státům, kterým není lhostejné nehumánní zacházení se zvířaty. Novelizace slibuje hlavně zpřísnění trestů u nejvíce závažných případů, které byly doposud často sankcionovány podmíněným trestem.

Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

Měření teploty optikou Úřadu pro ochranu osobních údajů

Onemocnění COVID-19 za posledních několik měsíců doslova transformovalo společnost v globálním měřítku. S rapidním šířením viru přišly postupné reakce vlád států, které se formou nařízení pokusily o stabilizování zhoršující se situace. Tato nařízení přinesla širokou škálu nových povinností či zákazů, od povinnosti nošení roušek na veřejnosti až po zákaz vycestování do zahraničí. V rámci prevence se rovněž v některých firmách a institucích rozšířila praktika měření tělesné teploty za účelem snazší identifikace potenciálně nakažených osob. Právě k tomuto fenoménu se nedávno vyjádřil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách.