Slider
Veřejné subjektivní právo na bydlení

Veřejné subjektivní právo na bydlení

Dne 25. dubna 2023 zamítl Ústavní soud stížnost, kterou se stěžovatelé domáhali ochrany proti zásahu žalované, kterým měl spočívat v opomenutí učinit kroky vedoucí k desegregaci vyloučené lokality a v uplatňování bytové politiky města přispívající k udržování sociálního vyloučení a segregaci stěžovatelů.

Novelizace OSŘ

Novelizace OSŘ

Dne 19. 4. 2023 byl zveřejněn ve Sbírce zákon č. 105/2023, který novelizoval občanský soudní řád. Hlavním cílem novelizace je posílení procesního postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech v navazujícím řízení před soudem dle části V. OSŘ.

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru

Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněné, která byla uznána vinnou z přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 208 odst. 1 TZ. Činu se obviněná dopustila tím, že po vypršení smlouvy o ubytování dle § 2326 OZ nadále bez zákonného důvodu obývala byt v ubytovně další tři měsíce. Obviněná podala odvolání, které odvolací soud jako nedůvodné zamítl. Usnesení o zamítnutí odvolání napadla obviněná dovoláním.

Důvody vazby

Důvody vazby

Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni o vzetí do vazby z důvodu § 67 písm. c) TŘ, tedy z důvodu, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

Návrh změny zákona o hazardních hrách

Návrh změny zákona o hazardních hrách

S novou dobou se vyvíjí i technologie užívaná v provozu hazardních her, proto je potřeba legislativu pravidelně upravovat. K náležité ochraně účastníků hazardních her proti negativním dopadům účasti na hazardních hrách, je třeba doplnění a zpřesnění vybraných institutů, aby lépe plnily svou funkci, zefektivnění správního řízení, přizpůsobení technologickému pokroku a snížení administrativní zátěže. V připomínkovém řízení se proto nachází návrh změny zákona o hazardních hrách z dílny Ministerstva financí.

Náhrada škody zaměstnancem

Náhrada škody zaměstnancem

K Nejvyššímu soudu se dostal případ, řešící otázku rozvržení břemene tvrzení a břemene důkazního v řízení o náhradu škody, způsobené zaměstnancem užitím mobilního telefonu zaměstnavatele pro soukromé účely bez svolení zaměstnavatele, která nebyla doposud ve všech souvislostech v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena.