Slider
Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

Mimořádné odpuštění penále z dlužného sociálního pojištění

V návaznosti na tzv. Milostivé léto byl do Senátu dne 18.5.2023 postoupen vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní sociální politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

Neurčitost usnesení valné hromady

Neurčitost usnesení valné hromady

Nejvyšší soud dne 9.2.2023 zamítl dovolání týkající se vyřešení otázek hmotného práva, které měly být dovolacím soudem posouzeny jinak, respektive které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny a sice otázek: 1) zda je usnesení valné hromady, kterým měli být pověřeni jednatelé společnosti, aby pokračovali v přípravě projektu rozdělení společnosti odštěpením, „nicotné“, a 2) zda lze podat určitý protest proti neurčitému usnesení valné hromady.

Veřejné subjektivní právo na bydlení

Veřejné subjektivní právo na bydlení

Dne 25. dubna 2023 zamítl Ústavní soud stížnost, kterou se stěžovatelé domáhali ochrany proti zásahu žalované, kterým měl spočívat v opomenutí učinit kroky vedoucí k desegregaci vyloučené lokality a v uplatňování bytové politiky města přispívající k udržování sociálního vyloučení a segregaci stěžovatelů.

Novelizace OSŘ

Novelizace OSŘ

Dne 19. 4. 2023 byl zveřejněn ve Sbírce zákon č. 105/2023, který novelizoval občanský soudní řád. Hlavním cílem novelizace je posílení procesního postavení specializovaných orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech v navazujícím řízení před soudem dle části V. OSŘ.

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru

Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněné, která byla uznána vinnou z přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 208 odst. 1 TZ. Činu se obviněná dopustila tím, že po vypršení smlouvy o ubytování dle § 2326 OZ nadále bez zákonného důvodu obývala byt v ubytovně další tři měsíce. Obviněná podala odvolání, které odvolací soud jako nedůvodné zamítl. Usnesení o zamítnutí odvolání napadla obviněná dovoláním.

Důvody vazby

Důvody vazby

Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni o vzetí do vazby z důvodu § 67 písm. c) TŘ, tedy z důvodu, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.