Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s nákazou COVID-19

Dne 28.5.2020 byla prezidentem republiky podepsána již druhá novela zákona č. 159/2020, který nabyl účinnosti dne 14.4.2020, tzv. zákona o kompenzačním bonusu. Zákon se snaží reagovat na současnou situaci společnosti, díky níž došlo k výpadkům příjmu mnoha osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a usiluje o poskytnutí pomoci těm, co splňují podmínky zákona. Pro svůj, některými nazývaný, úzký výběr těch, kdo na kompenzační bonus dosáhnou, je často kritizován. V následujících řádcích naleznete shrnutí, kdo a za jakých podmínek je nyní o bonus oprávněn žádat a o jaký okruh osob jej nejnovější novelizace rozšíří.

Právo na odstranění bolesti

Právo na odstranění bolesti

Článek 31 Listiny základních práv a svobod nám stanoví, že každý má právo na ochranu zdraví. Dne 28. dubna 2020 ve svém nálezu Ústavní soud konstatoval, že pod pojetí ochrany zdraví má být zahrnuto i právo na odstranění bolesti a zmírnění utrpení. Reagoval tak na ústavní stížnost ze dne 3. 12. 2018.

Novelizace občanského zákoníku - předkupní právo, nájem bytu

Novelizace občanského zákoníku - předkupní právo, nájem bytu

V roce 2016 se v občanském zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) objevila nová úprava předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu. Dle stále ještě aktuálního znění § 1124 občanského zákoníku, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Na první pohled jasné pravidlo se ale v praxi nesetkalo s přílišným úspěchem. Problém spočívá v samotné nepraktičnosti ustanovení. Jakmile se spoluvlastník rozhodne prodat např. sklepní kóji jako příslušenství bytové jednotky (která je zpravidla součástí společných částí domů a proto ve spoluvlastnictví všech vlastníků), vyvstává mu, jako dlužníku, povinnost nabídnout sklep ke koupi ostatním spoluvlastníkům.

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Dne 3.3.2020 se stal účinným dlouho očekávaný zákon č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování. Před tímto dnem patřila Česká republika k hrstce zemí nejen EU, ale i celé Evropy, kde více či méně chyběla právní úprava regulující profesi realitního agenta. Tomu odpovídala i kvalita služeb mnoha z nich. Realitním agentem se mohl donedávna stát naprosto kdokoliv. Nevyhovující volnosti v podobě neexistující právní regulace nyní dává řád Zákon o realitním zprostředkování, s jehož vydáním je logicky spojena i novelizace živnostenského zákona.