Slider
Nicotnost a kompetenční spory

Nicotnost a kompetenční spory

Právní systém a justice obecně stojí na systému hierarchie, která s využitím místní a věcné příslušnosti rozděluje úkoly konkrétním institucím. V případě kolize institucí přichází na řadu zvláštní senát, který se zřizuje dle zákona č. 131/2002 Sb.

Návrhem doručeným zvláštnímu senátu se Okresní soud v Kutné Hoře domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů rozhodl tvrzený kompetenční spor. Žalobkyně je obchodní společností, jejímž jediným společníkem je město Kutná Hora, která mimo jiné zajišťuje rozvod a dodávku tepelné energie jednotlivým spotřebitelům v Kutné Hoře.

Novinky v opatřeních souvisejících s konfliktem na Ukrajině

Novinky v opatřeních souvisejících s konfliktem na Ukrajině

Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již deset měsíců a bohužel se ještě ani neblíží ke konci. Kromě ekonomických následků (energetická krize, zastropování či nezastropování ceny paliv) je třeba dále věnovat pozornost azylantům a jejich dalšímu poskytování ochrany. Z dat dostupných ke konci října 2022 je zřejmé, že o dočasnou ochranu v České republice požádalo více než 450 tisíc osob. Zisk dočasné ochrany osvědčuje tzv. vízový štítek, který je dotčeným osobám vydáván s dobou platnosti do 31. března 2023, tedy jeho platnost odpovídá platnosti speciální právní úpravy, která byla pro tuto situaci přijata. V rámci Evropské unie proto dojde k prodloužení dočasné ochrany, což si potvrdili ministři vnitra členských států na svém zasedání v říjnu 2022.

Péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře

K Nejvyššímu soudu se dostalo dovolání týkající se vyloučení z funkce jednatelky společnosti a zákazu vykonávání funkce člena statutárního orgánu jakékoliv obchodní korporace. Dovolání podala jednatelka společnosti K., která je se svým bývalým manželem společníkem společnosti, každý s podílem 50%. Manželé společně zaměstnávali svou dceru, které dovolatelka platila jménem společnosti pronájem garsonky na tzv. home-office. Dále prodala stávající auta v majetku společnosti a své dceři za utržené peníze koupila auto nové za 1,2 milionu Kč. Společnost K., za níž jednala jednatelka, prodávala kovový odpad, který vyprodukovala, částky za něj utržené si jednatelka nechala posílat na svůj osobní účet. Peníze nebyly použity ve prospěch společnosti K. Soud prvního i druhého stupně shledal takové jednání v rozporu s ekonomickými zájmy společnosti a jako porušení péče řádného hospodáře.

Volba prezidenta ČR

Volba prezidenta ČR

Česká republika se připravuje na nadcházející prezidentské volby v lednu 2023. Stávajícímu prezidentovi Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března 2023. Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. V pátek 25.11.2022 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra 9 prezidentských uchazečů. Mezi nimi nalezneme jména jako Danuše Nerudová nebo Petr Pavel. Ministerstvo vnitra má povinnost kontroly podaných kandidátních listin. Tou neprošel např. Karel Janeček nebo Pavel Zítko.

Zákaz konkurence

Zákaz konkurence

V občanském zákoníku nalezneme, v části týkající se zastoupení podnikatele, § 432 stanovující pravidla zákazu konkurence. Osoba, která vystupuje jako podnikatelův zástupce při provozu obchodního závodu, nesmí bez souhlasu podnikatele činit na vlastní nebo cizí účet nic, co spadá do oboru obchodního závodu. Stane-li se tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového jednání zdržel. Podnikatel má primárně možnost domáhat se v případě zástupcova jednání na vlastní účet, aby jednání bylo prohlášeno za učiněné na podnikatelův účet. V případě jednání na cizí účet, aby mu pak byla vydána odměna již poskytnutá. V paragrafu nalezneme prekluzivní lhůtu, kdy tak může podnikatel učinit. Podnikatel může požadovat náhradu škody místo výše zmíněného práva. To však jen tehdy, měl-li a mohl zástupce vědět, že svou činností podnikatele poškozuje.

Změna v ochraně spotřebitele

Změna v ochraně spotřebitele

Dne 10. 11. 2022 předal Senát návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, k podepsání prezidentovi. Návrhem se provádí do právního řádu ČR směrnice z oblasti spotřebitelského práva. Konkrétně se jedná o směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele.