Slider
Soudnictví ve věcech mládeže

Soudnictví ve věcech mládeže

V říjnu roku 2020 rozhodl Evropský výbor pro sociální práva, že česká právní úprava v oblasti řízení ve věcech dětí mladších 15 let, vykazuje konkrétní nedostatky. Poslanecké sněmovně byl nyní předložen návrh novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který by měl nedostatky napravit.

Náhradní výživné

Náhradní výživné

V České republice funguje institut náhradního výživného. Jedná se o sociální dávku, která se vyplácí nezaopatřenému dítěti v případě, že mu povinnou osobou není hrazeno stanovené výživné, či mu je hrazeno pouze částečně. Poskytnutí dávky je podmíněno probíhajícím vymáhacím řízením na výživné (exekuce, řízení o soudním výkonu rozhodnutí). Podmínka probíhajícího řízení zajišťuje státu jistotu aktivity žadatele a zamezení zbavení se odpovědnosti přenesením na stát.

Zákon o podpoře v bydlení

Zákon o podpoře v bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá tento podzim předložit vládě návrh zákona o podpoře bydlení. Dle MMR hrozí více jak milionu obyvatel České republiky ztráta bydlení s tím, že konkrétně 154 tisíc obyvatel se již nachází v bytové nouzi. MMR slibuje systémové řešení a snížení počtu lidí v bytové nouzi. Dle harmonogramu by v případě přijetí zákon nabyl účinnosti v druhé polovině roku 2025.

Názor dětí při svěření do péče

Názor dětí při svěření do péče

Ústavní soud v červnu tohoto roku zamítl stížnost, kterou se otec dvou dcer domáhal zrušení rozsudků okresního a krajského soudu, které svěřily dcery do výlučné péče matky. Ústavní soud přitom již v té samé věci rozsudky obecných soudů zrušil s tím, že byl nedostatečně zjištěn zájem dětí. Soudy věc znovu projednaly a dospěly k takřka stejnému výsledku. Otec znovu podal stížnost k ÚS. Tentokrát dal však ÚS za pravdu soudům a konstatoval, že k porušení práv stěžovatele nedošlo.

Důchodová reforma

Důchodová reforma

Ve Sbírce zákonů byl dne 7.9.2023 vyhlášen zákon měnící zákon o důchodovém pojištění pod číslem 270/2023 Sb. Novela se věnuje převážně úpravě předčasného odchodu do starobního důchodu a novým pojetím valorizace důchodů.

Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou

Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou

Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí zařazující dovolatele do věznice se zvýšenou ostrahou a zároveň přeřadil jeho výkon trestu do věznice pouze s ostrahou. Dovolatel v hlavním líčení na základě řádného poučení prohlásil vinu ve smyslu § 206c odst.1 TŘ[1], čímž souhlasil s právní kvalifikací stíhaného jednání. Jako obviněný proto nemůže uplatňovat námitky, s čím souhlasil v rámci prohlášení viny. Zároveň s přesunutím do nového typu věznice Nejvyšší soud proto učinil závěr, že dovolání obviněného v části směřující do výroku o vině, kdy zpochybňuje dovozenou právní kvalifikaci, je nepřípustné.